Algemene voorwaarden.

Alle foto's blijven in mijn bezit en ik mag deze vrij gebruiken voor promotie en portfolio.

Alleen foto's voorzien van mijn watermerk mogen op het internet geplaatst worden.
De op internet gepubliceerde foto's zijn zorgvuldig opgemaakt en mogen op geen enkele wijze gewijzigd worden.
Geleverde originelen zijn alleen bestemd voor eigen gebruik, tenzij contractueel anders overeengekomen.

Wanneer mijn werk wordt gebruikt op een andere manier dan schriftelijk is overeengekomen, wordt dit beschouwd als inbreuk op het auteursrecht.
Hierdoor komt mij een vergoeding toe van minstens 3x de normaal door mij gehanteerde prijsstelling voor vergelijkbaar gebruik, met een minimale hoogte van 150 euro.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u via bovenstaand menu geheel vrijblijvend ons contactformulier invullen.

 
 
 
Valid CSS!
Design by Rodeion ©2013